Projecte

L’objectiu del projecte es la inserció sociocultural dels i les joves tot proporcionant un recurs per treballar la seva autonomia a través de la pràctica de l’esport i fent un èmfasi especial en la participació de les dones joves.

És una forma d’aproximar als i les joves a una activitat diferent, amb els coneixements i valors propis de la pràctica d’un esport en grup i en el medi natural: el respecte cap a la naturalesa, l’autoconeixement, l’esforç de superació, la celebració pels avenços assolits, etc…

Ravalsurt també inclou activitats i sortides amb l’objectiu de potenciar la dinamització comunitària i participar de l’oferta cultural de la ciutat. Aquest objectiu es situa transversalment en tota l’activitat del projecte doncs és a partir de l’esport on el grup s’interrelaciona, col·labora i es vertebra dins el teixit social de la comunitat.

En resum, Ravalsurt proposa treballar l’esport forma integral i educativa com a una eina per a la participació i promoció de dinàmiques grupals amb els i les joves i a partir d’una programació regular d’activitats esportives d’àmbit de ciutat i activitats socioculturals relacionades amb l’esport i els i les joves d’edat escolar durant tot el any.